Kitap Takipçileri | Güvenli Kitap Satış Sitesi | Kitabevi | Yayınevi

Şemsül Maarif'ül Kübra - Güneşler Güneşi - İmam Ahmet Bin Ali El Buni - Mustafa Varlı - 4 Cilt

Şemsül Maarif'ül Kübra - Güneşler Güneşi - İmam Ahmet Bin Ali El Buni - Mustafa Varlı - 4 Cilt
Şemsül Maarif'ül Kübra - Güneşler Güneşi - İmam Ahmet Bin Ali El Buni - Mustafa Varlı - 4 Cilt
Kategori : Dua ve Havas Kitapları
Yayınevi : Esma Yayınları
Markası : Mustafa Hoca Kitabevi
Yazar : H.Mustafa Varlı, İmam Ahmet Bin Ali El-Buni
Barkod : Şemsül Maarif-el Kübra - ESMA
Ürün Adı : Şemsül Maarif'ül Kübra - Güneşler Güneşi - İmam Ahmet Bin Ali El Buni - Mustafa Varlı - 4 Cilt
: 120,37 TL + KDV
Fiyat :
130,00 TL
İndirimli : 110,50 TL
Adet :
Şems'ül Maârif'ül Kübra - Güneşler Güneşi - 4 Cilt - Toplam 2236 Sayfa
Yazar: İmam Ahmet Bin Ali El Buni - Tercüme H. Mustafa Varlı 

Yazar: İmam Ahmet Bin Ali El - Buni
Tercüme: H.Mustafa Varlı
Sayfa Sayısı: 2236
Boyut: 17 x 24 cm
Basım Yeri: İstanbul
Kapak Türü: Ciltli Sert Kapak
Kağıt Türü: İthal Kağıt
Dili: Arapça - Türkçe 
Dağıtım: Kitap Takipçileri
Temin Süresi: Aynı gün kargo

Şemsül Maarif Kitabı Kitap Hakkında:
Elhümdü Lillahi Rabbialemin. Vesselâtü vesselâmü ala Seyyidina Muhammedin Hâtemil-Enbiyâil vel Mürselm ve ala âlihi ve sahbihi-ecmaîn.
Hamd, Âlemlerin rabbi olan Allah'a... Salât ve selâm, Pey­gamberlerin Sonuncusu olan Efendimiz Muhammed (S.A.VJe ve O'nun aile efrâdı ile bütün ashabına... Ve bütün ona tabı olanlara olsun.Şems'ül Maarif'ül Kübra (Güneşler Güneşi) Kitabı Şifa Hazinesidir.
Göklerde, yerde ve her ikisinin arasında toprağın altında bulunanların hepsi Allah'ındır. Ne kadar kapalı olursa olsun Al­lah'dan hiç birşey gizli kalmaz.
Sözü açık ta söylesen, gizli de söylesen muhakkak ki o giz­liyi de aşikarı da iyi bilendir.
Mahlukatm (Yaratılmışların en şereflisi olan insanoğlunun Allah'a halis kul olması için O'nun emirlerini yerine getirmesi ve yasaklarından kaçınmasıyla olur. www.kitaptakipcileri.com
İnsana düşen görev; dünya hayatının tanzimi için gönde­rilmiş olan hidayet rehberi, kurtuluş reçetesi iktibâi Kur'ana uymamız ve yüce önder sevgili peygamber efendimiz nasıl yaşa­mış ve bizlere nasıl göstermiş ise öyle yaşamamız gerekmekte­dir. Kıyamete kadar da bütün insanlığın hayatını tanzim ede­cek tek İlahi nizam Kur'an-ı Kerim dir. Peygamberin sünneti­dir. Bu hiçbir zaman da değişmeyecektir.
Bütün insanlık, hayatı boyunca bütün hareket ve davranış­larını Kuran ve Sünneti Rasülullahtan almalıdır. Nitekim ihlâsla inanan bir mümin inandım ve teslim oldum dediği za­man Ya Rab! Senden başka ilâh senden başka (Kanun koyucu) yoktur. Bütün hayatı, kâinatı sen tanzim edersin sevgili resu­lün Muhammed (S.A.V.) senin elçin ve bütün insanlığın önderi­dir, demiş olmaktadır.
Müslüman; yaşamı boyunca hayat düstürünü Kuran ve Sünnetten almalıdır. Ey Mümin! Yaşamın boyunca Allah’ın son Peygamberi olan Hz. Muhammed (S.A.V.)'e uymalısın, onu reh­ber edinmelisin. Allah Resulu vefat etmeden önce şöyle buyuru­yor: "Ben size iki şey bırakıyorum, Ona uyar ona tâbi olursanız kurtuluşa ererseniz. O’na tâbi olmazsanız delalete düşersiniz. İşte bu emanetin biri Allah’ın Kitabı Kur’andır. Diğeri ise be­nim sünnetimdir."www.kitaptakipcileri.com
Yine Allah (C.C.): "Peygamber size neyi emrediyorsa onu alın. Ona uyun. Neyi yasaklıyorsa ondan kaçınınız." buyurmuş­tur. Evet Allah'ın yaratmış olduğu mahlukata da vasıta ve se- beb olarak kullanabileceğiz. Yalnız bunları inanç ilkelerine var­dırıp şirk yollarım açmayalım. Şayet geçmişte böyle yolar açıl­mış ve bunları yok etmenin yollarını arayacağız. Allah'ın bizlere verdiği sebep ve vasıflan hayat vasıfları haline getirmeyeceğiz. Bu olayları Kur'an ve sünnet ölçülerine uyduracağız. Müslü- manlar hayatın problemlerine ve aralarındaki sorunları çözmek için Kur'an ve sünnete sarılmak mecburiyetindedir. Nitekim ayette açıkça ortaya konmuştur: "Aranızda ihtilafa düştüğünüz zaman Allah’ın ipine (Kur’an) sarılınız."buyuruyor. Onun için sevgi ve vasıtaları kullanırken günaha girmemek ve kötü bir alışkanlık bırakmamak gerekir. Şayet geriye kötü bir davranış bırakılmış ise kaldırmak için çaba harcamak gerekir. İnsanların faydası için yapılmış bazı eserleri yayınlamak gereklidir. İşte bende sizlere elinizde bulunan İmamı Ahmet bin Ali el-Buni Kaddes Allahü Sırrahû hazretlerinin Şems'ül Marif Güneşler güneşi isimli bu eseri sizlerin beyninde bulunan bir ukteyi gü­nümüz türkçesine çevirerek bu eserin asıl metin ve temsili re­simlerinde siz saygı değer okurlarıma harf ebcedi de sizlere ge­niş bir izahları ile ilâve olarak görüşlerinize sunmuş bulunmak­tayım. Bugüne kadar bu konu ile ilgili birçok eserler çıkmış olup bunlar günümüz insanını oyalamaktan başka birşey ol- madğı sizlercede malum olup kendi tarafından sizlere açıklama­ya gerek görülmemektedir. Bu dev eserin faydalı şifalı yararlı yönleri olduğu gibi manevi zararlı yönleri olduğunuda hatırlat­mak isterim. Bu eserin içinde bulunan nice ayetler bulunmakta­dır. Bu ayetleri ve kelâmullahı maddi çıkarlarınıza sermaye ederek nefsinizin esiri olmayınız. Nefis insanı hazimete götürür. Cenab-ı Mevlâ cümlemizi nefsin ve şeytanın ilgasından muhafa­za buyursun. (Amin.)
BİRİNCİ KISIM
Noktalı Harfler ve Bu Harflerin Anlamındaki
Gizli Sırlar
Azametli Bir Tablo
Ateşli Hastalıklarda Kullanılan İki Tablo
Hertürlü Korku İçin
İKİNCİ KISIM
Kırmak, Saymak, (Toplayıp) Yaymak, Gibi Davranışları
Yerine Göre Vakit ve Zamanında Düzenlemek
Durakların İnsanlar Üzerindeki Etkileri 
Yeryüzünde İnsana Mutluluk ve Mutsuzluk (Uğursuzluk)
Veren, Hayır ve Şer İşlemek İçin Uygun Olan Zamanlar
Yapılacak İşleri Etkileyen ve Sonuç Bildiren Ebced Harflerindeki Gizli Melaike Hakkında Bilgiler
ÜÇÜNCÜ KISIM
Ay'ın Uydusunda (Gökyüzünde) Bulunan Durak Yeri
Olan Feleklerin, Gezegenlerin Hükümleri
Ay'ın Durakları (Konaklan) Hakkında Konuşmalar ve Bunlarla Bağlantılı Hükümler
Ay'ın Duraklarının Burçara Dağıtımı, Her Burca îsabet
Eden Konak (Durak)lar
Ay'ın Durak Yerleri ve Bunların Nasıl Bulunacağı
Ay'ın Durak Yerlerinin Başlangıç ve Çıkış Yerleri
Hakkmdaki Hükümleri
Ay’ın Duraklarının Mevsimlere Bölünmesi ve Her Mevsime
Düşen Konaklar (Duraklar)
Arapların Bu Ay Duraklan Hakkında Geçmiş Zamanlardan Gelen Kafiyeli Sözler
DÖRDÜNCÜ KISIM
12. Burcun İş ve İşaretleri, Bağlantıları
Dünyadaki Memleketler (Beldeler) Hangi Burca Tabidir?
Zamanın Dört Mevsime Ayrılması ve Bunların
Başlangıç Süreleri
Rüzgarlar Hakkında Düşünceler
Sema'daki (Gök Yüzündeki) Katlar Arasında Bulunan
Uzaklık ve İzleri
Güneşin Faydalan
Ay ve Benzeri Uydularda Ne Gibi Meseleler
(Şeyler) Bulunur
Dört Yıldızın İşaretleri ve İçinde Bulundukları Düzen
Güneş Sistemindeki Gezegenlerin Büyükleri ve Bunlara
Ait Özellikleri
Güneş Sistemine Bağlı Gezegenlerin Yedi Kat Gökyüzünü
Aşma Süreleri
Gezegenlerin Burçlara Göre Şeref Yerleri
Gezegenlerin Birbirleriyle Çiftleşmesi ve Birleşmesi
Gezegenlerin Yaradılışı Sıfat ve Tabiatlan
BEŞİNCİ KISIM
Besmelenin Gizlilikleri, Bunun Varlığındaki Bilinmeyen Bereketleri Yönleri
ALTINCI KISIM
Ulvi Yüceliklere Varlak İçin İtikaf Sahiplerinin İnziva ve Halvet Yönünden Özellikleri
YEDİNCİ KISIM
Hz. İsa (a.s)m Ölüleri Canlandırdığı Mucizesini Gerçekleştiren İlahi Ad'lar
SEKİZİNCİ KISIM
Dörtlü Tevafık ve Değişen Mevsimlere Göre Bağlantısı
Dört Yön ve Dört Mevsimi İdare Eden Melekler:
Dört Mevsim ve Dört Yön Meleklerinin
Yardımcı Melekleri 
Rahman esmasının Vevki
Rahim Esmasının Vevki
Selam Esması
Nur Harfi Esması
DOKUZUNCU KISIM
Kur'anı Kerim'mdeki Bazı Surelerin Başlangıç
Ayetlerindeki Gizlilikler ve Mûhkem Ayetler
Harf Olarak Başlayan Ayeti Kerimeler
Allah Lafzının İzahı ve İnsanın Düşüncesi
ONUNCU KISIM
Fatiha Suresinin Sırlan ve Meşhur Dualar
Hastalara Yararlı Tavsiyeler
Her Türlü Bela ve Musibete Karşı Okunacak
Hicab Duası
Dört Büyük Meleğin Daveti (a.s.)
ONBİRİNCİ KISIM
Esirgeyen Bağışlayan Allahü Taala'mn Kesif ve Kainattaki Gizli sırlarından Meydana Gelen Nurlar
ONİKİNCİ BÖLÜM
Allah'ın Azametli İsmi ve İhtiva Ettiği Sırlar
İnsana Arız Olan Her Türlü Hastalıklara Karşı
Koruycu Yazı
Körler Duası Olarak Bilinen Görmeyen Gözleri Açan Allah'ın Azametli Adı İle Anılan Önemli Bir Dua:
ONÜÇÜNCÜ KISIM
Fatiha Suresinden Düşürülen Harfler Bu Harflerin Vıfıkları ve Duaları
ONDÖRDÜNCÜ KISIM
Allah'ın İcabet Edeceği Zikir ve Dualar
Hacetleri Gidermek İçin Bereketli ve Faydalı Öğütler
Rızık Celbi İçin Denenmiş Ayetler
ONBEŞİNCİ KISIM 1.BÖLÜM
Allah Teala'n İcabet Edeceği Zikirler ve Dualar.
İnsanları Korku ve Şerlerden Uzaklaştıracak Şerefli Ayeti
Celilenin Duası
Ayete'l Kürsi'nin Rızık ve Hacetleri İstemek İçin Dua
Ayetel Kürsi'nin Yemin (And) Etmek Duası
Ayetel Kürsi'ye Ait Olan Allah'ın İcabet Edeceği
Bir Dua
Enam Suresinin Duası
RİYAZAT BÖLÜMÜ
Kul Uhiye İsimli Sure
(Allah'ın); Ya Kerim, Ya Rahim İsimlerini Zikrederek
Yapılacak Dua ve Riyazatlar
Allah'ın Ya Kerim Ya Rahim İsimlerinin Zikir ve
Riyazattaki Diğer Yönleri
Kehf Suresi ile Yapılan Zikir ve Davet
Vakıa Suresinin Gizilik ve Özellikleri
Allah'ı (Ya Hafız, Ya Basit, Ya Velid, Ya Mubin) İsimleri ile
Zikir ve Riyazatm Faydaları
Allah Allah Diyerek Halvet ve Riyazat Halinde
Allah'ı Zikir
Allah'ın (Latif) İsmi İle Yapılacak Zikir ve Dua
Evradı Şerif İle Yapılacak Dua ve Riyazatm Yararları
Allahu Teala'nm Ya Hayyu Ya Kayyum İle Zikirve
Duanın Yararları
Allah'ın Latif İsmi İle Yapılan Faydalı Dualar
Sıkıntı ve Korku Gidermesi, Rızık Celbi İçin
Yapılan Duadır
Mülk Suresi ile Yapılacak Yemin ve Duanın Faydaları
İnşiraf Suresinin Zikir ve Duası
Yararlı ve Faydalı Bir Öğüt
Kerametli Dairenin İçindeki Azametli
Gizlilikler ve Zikirler 
İhlas Suresi İle Riyazat ve Zikrin Yararları
Hümeze Suresinin Okunuşunun Gizlilik ve Yararları
Bir Başka Dua İle İhlas Suresinin
Okunuşundaki Faydalar
Yararlı Bir Öğüt
ONBEŞİNCİ KISIM 2. BÖLÜM
Başlangıç ve Sonuçta Birbirinden Farklı Fakat
Gerekli Şartlar
(La ilahe iîlellah) Zikrinin Diğer Kelimelerden
Üstün Tutulması
Al-i İmran Suresi'nin 18. ci Ayetindeki Özellikler ve Gizlilikler
Allah Teala'nm Kendi Zatı Üzerine Olan Şehadetinin
Gerçek Tevhid Şehadeti Olduğunun îsbatı
Denenmiş Hayır ve Rızık Duası
ONALTINCI KISIM
Allahu Teala'nm Güzel İsimleri ve Faydalı Vıfklan
Cenabı Hakkın "Allah" İsmi Hakkında Açıklamalar
Allahu Teala’nm "Rahman" İsmi Şerifi
Cenabı Hakkın 3. İsmi Olan "Rahim İsmi Şerifi
Allahu Teala’nm 4. Adı Olan "Melik" İsmi
Allah’ın Beşinci Adı "Kuddus" İsmi Şerifi
Cenabı Allah'ın6. İsmi Olan "Selam'’ İsmi Şerifi
Hak Teala'nm Yedinci İsmi "Mü’min" İsmi Şerifidir
Hak Teala'mn Sekizinci İsmi Olan "Muheymin”
İsmi Şerifi 
Cenabı Hakkın "Aziz" İsmi Şerifi
Allah Teala'mn "Cebar" İsmi Şerifi
Allahu Teala'mn "Mütekebbir" ismi Şerifi
Hak Teala'mn "Halik" İsmi Şerifi
Allahu Teala'mn "Bari" İsmi Şerifi
Hak Teala'mn "Kâhhar" İsmi Şerifi
Hak Teala'mn "Vehhab" İsmi Şerifi
Allahu Teala'mn "Er-Rezzak" İsmi Şerifi
Cenabı Hakkın "Kafi" İsmi Şerifi
Allahı Teala'mn "Fettah" İsmi Şerifi
Cenabı Hakkın "Alım" İsmi Şerifi
Allahu Teala'mn "Gabıd" İsmi Şerifi
Cenabı Allah'ın "Basit" ismi Şerifi
Allahu Teala’mn "Hafız" İsmi Şerifi
Hak Teala'mn "Rafi’" İsmi Şerifi
Cenabı Hakkm "Muızzü" İsmi Şerifi
Cenabı Hakkın "Müzıll" İsmi Şerifi
Allahu Teala’mn "Basir" İsmi Şerifi
Allahu Teala'mn "Hakem" İsmi Şerifi
Hak Teala'mn "Adi" İsmi Şerifi
Cenabı Hakkın "Latif’ İsmi Şerifi
Cenabı Hakkm "Habir” İsmi Şerifi
Allahu Teala'mn "Halim" İsmi Şerifi
Allahu Teala'mn "Azim" İsmi Şerifi
Allah'ın "Gafur'İsmi Şerifi
Hak Teala'mn "Şekur" İsmi Şerifi
Cenabı Hakkın "Aliyy" İsmi Şerifi
Allahu Teala'nm "Kebir" İsmi Şerifi
Aliah Teala'nm "El Hafız" İsmi Şerifi
Allahu Teala'nm "Mukit" İsmi Şerifi
Allahu Teala'nm "Hasib" İsmi Şerifi
Allahu Teala'nm "Çelil" İsmi Şerifi
Allahu Teala'nm "Kerim" İsmi Şerifi
Hak Teala'nm "Rakib" İsmi Şerifi
Allahu Teala'nm "Mücib" İsmi Şerifi
Allahu Teala'nm "Vasi" İsmi Şerifi
Cenabı Allah'ın "Hakim" İsmi Şerifi
Allahu Teala'nm "Vedüd" İsmi Şerifi
Allahu Teala'nm "Mecid" İsmi Şerifi
Cenabı Hakkm "Bais' İsmi Şerifi
Allahu Teala’nm "Şehid" İsmi Şerifi
Allahu Teala'nm "Hak" İsmi Şerifi
Allahu Teala'nm "Vekil" İsmi Şerifi
Allahu Teala'nm "Kavi" İsmi Şerifi
Cenabı Hakkm "Metin" İsmi Şerifi
Cenabı Hakkm "Veli" İsmi Şerifi
Cenabı Hakkm "Hamid" İsmi Şerifi
Allahu Teala'mn ' Muhsi” İsmi Şerifi
Allahu Teala'nm "Mübdi'" İsmi Şerifi
Allahu Teala'nm "Muid" İsmi Şerifi
Cenabı Hakkm "Muhyı" İsmi Şerifi
Allahu Teala'nm "Mümit" İsmi Şerifi
Allahu Teala'nm "Hayy" İsmi Şerifi
Hak Teala'mn "Kayyum" İsmi Şerifi
Allahu Telanın "Vacid" Adının Açıklanışı
Cenabı Hakkın "Macid" İsmi Şerifi
Allah'ın "Vahid" İsmi Şerifi
Cenabı Allah'ın "Samed” İsmi Şerifi
Hak Teala'nm "Kadir" İsmi Şerifi
Allah'ın "Muktedir" İsmi Şerifi
Allah Teala'nm "Mukaddem" İsmi Şerifi
Hak Teala'nm "Muahhar" İsmi Şerifi
Allah (cc)ın "Evvel" İsmi Şerifi
Cenabı Allah’ın "Ahir” İsmi Şerifi
Cenabı Hakkın "Zahir" İsmi Şerifi
Allah Teala'nm "Batın" İsmi Şerifi
Allahu Teala’nm "Vali" İsmi Şerifi
Allahu Teala’nm "Müteal" İsmi Şerifi
Alahu Teala’nm "El-Birr" İsmi Şerifi
Cenabı Hakkm "Tevvab" İsmi Şerifi
Allahu Teala'nm "Müntakim" İsmi Şerifi
Hak Teala'nm "Afuvv" İsmi Şerifi
Allahu Teala'nm "Rauf’ İsmi Şerifi
Cenabı Hakkm "Meliku'l-Mülk" İsmi Şerifi
Allahu Teala'nm "Zü’l-Celali Ve'l-İkram'lsmi Şerifi
Cenabı Hakkm "Muksıt" İsmi Şerifi
Cenabı Hakkm "Cami'" İsmi Şerifi
Allahu Teala’nm "Ğani" İsmi Şerifi
Cenabı Hakkm "Muğnî" İsmi Şerifi
Cenabı Hakkm "Mâni" İsmi Şerifi
Cenabı Hakkm "Dar" Zarar Verici Manasına Gelen İsmi Şerifi
Cenabı Hakkın "Nafı " İsmi Şerifi
Cenabı Hakkm "Nur" İsmi Şerifi
Hak Teala'nm "Hadî" İsmi Şerifi
Allahu Teala'nm "Bedi" İsmi Şerifi
Cenabı Hakkm "Bakî" İsmi Şerifi
Cenabı Hakkm "Varis” İsmi Şerifi
Allahu Teala'nm "Reşid" İsmi Şerifi
Allahu Teala'nm "Sabur" İsmi Şerifi
ONYEDİNCİ KISIM
Yüce Kuranın Besmele ve Fatiha Suresinin Gizli
Özelikleri
Kalpleri Yakınlaştırma ve Birleştirme
Karı Koca Arasını Bulmak
Süleyman Peygamberin Mührü
Hz. Süleyman'ın Mührü ve Hz. Adem'in kalbi
ONSEKİZİNCİ BÖLÜM
Ayetel Kürsi; Bereketleri Havas v Esrarı (Özellikleri)
Göz Ağnsmın Şifası Üzerine
Göz Kızarması ve İltihabı ile İlgili
Sürekli Ağlayan Çocukların Sakinleşmesi
Kötü Dileri Bağlamak 
Zalim ve Düşmana Karşı
Önemli ve Zaruri İhtiyaç İçin Dua
Makam Sahiplerine İş Gördürmek İçin
İhtiyaç İçin Dua
Nefretin Kalkması ve Dostluğun Gelişmesi İçin
Yapılacak Dua
Bir İhtiyaç İçin Yapılacak Dua
Bir İşin Hayırlı mı Şerli mi Olduğu
Korkunun Giderilmesi
Ayetel Kürsi'yi Yazarak Üzerine Taşımak
İbretli Bir Öğüt 
Yolculukta Okunacak Dua
Dünya ve Ahirette Haceti İstemek
ONDOKUZUNCU KISIM
Bazı Vıfklann Hususiyetleri, Denenmiş Tılsımlar ve
Vıfklarm Yararları
Bir Kimsenin Niyetini Öğrenmek
Zalim Bir Kişiden Kurtulmak
Sevgi ve itaat Hususunda Okuncak Ayetler
Düşmanı Susturmaya, Saldırıları Önlemeye
Yararlı Ayetler
Atıcılık-Avcılık
Sevgi Muhabbet
Kayıp Olmuş veya Sevdiğin Bir Kimseyi Getirmek
Yusuf Aleyhisselamın E’t isesi Üzerinde Yazılı
Mübarek Adlar
Rızık İçin
Yolculuğu Kolayca Yapabilmek
Rızık Yönünden Fazlaca Darlık Çekenlerin
Kurtulması İçin
Rızık Darlığının Giderilmesi
Yasini Şerifin 58. Ayeti ile Riyazat Nasıl Yapılır
Pazar Günü Yapılacak Dua 
Pazartesi Günü Papılacak Dua
Salı Günü İçin Özel Dua
Çarşamba Gününün Duası
Perşembe Gününün Duası
Cuma Gününün Duası
Cumartesi Gününün Duası
YİRMİ BİRİCİNCİ BÖLÜM
Allah'ın Güzel Adları
Allah'ın Güzel İsimleri İle İlgili Takibedilecek
Birinci Uslub
1-Allah'ın Er-Rahman ve Er-Rahim Adlan ve Özellikleri..
2-Allah'ın El-Melik ve El-Kuddüs Adları ve Özellikleri
3-Allah'ın Es-Selam ve El-Mü'min İsimleri
ve Özellikleri
4-El-Aziz Adının Özellikleri
5-El-Cebbar, el-Şekur İsimleri ve Özellikleri
6-El Halik El-Bari El-Musavvır İsimleri ve Özellikleri
B- Esmaü'l-Hüsna'nın Açıklanması Hakkında
Er-Rahman İsmi Şerifinin Özellikleri
Rahim İsmi Şerifi ve Özellikleri
El Melik Adının Özellikleri
El-Kuddus Adının Özellikleri
Es-Selam İsminin Özellikleri
El-Mü'min İsminin Özellikleri
El-Müheymin İsmi Şerifi ve Özellikleri
El-Aziz Adının Özellikleri
El-Cebbar'ul-Mütekebbir Adının Özellikleri
YİRMİ İKİNCİ BÖLÜM
Allahu Tealanm Bağışlayıcı İsmi Şerifleri İzlenecek
İkinci Yol 
El-Gaffar Eş-Şekur El-Gafir İsimlerinin Özellikleri
Allah'ın Et-Tevvab el-Hamid İsimlerinin Özellikleri
Es-Semi ve El-Basir Adlarının Özellikleri
El-Vedud ve Eş-Şakir Adlarının Özellikleri
El-Mütekebbir Adının Özellikleri
El-Halık Adının Özellikleri
El-Bariü Adının Özellikleri
El-Musavvir Adının Özellikleri
El-Gaffar İsminin Özellikleri
El-Kahhar Adının Özellikleri
El-Vehhab Adının Özellikleri
El-Rezzak Adının Özellikleri
El-Fettah Adının Özellikleri
El-Alim Adının Özellikleri
YİRMİ ÜÇÜNCÜ KISIM
Allah'ın Yardımcı Sıfatlarını Gösteren Üçüncü Uslub
1-El-Hakim El-Alim Adlarının Özellikleri
2-El-Basit ve Allamül Guyub Adlarının Özellikleri
3-El-Kerim El-Vehhab Adlarının Özellikleri....
4-Et-Tevvab En-Nasır Adlarının Özellikleri
5-El-Bedi, Allamül Guyub Adlarının Özellikleri
6-El-Kabid Adının Özellikleri 
6-El-Basit İsminin Özellikleri
7-El-Hafid Adının Özellikleri
8-Er-Rafi' İsmi Şerifinin Özellikleri
9-El-Müiz Adının Özellikleri
10-El-Muzil Adının Özellikleri
11-Es-Semi' İsminin Özellikleri
12-El-Basir Adının Özellikleri
13-El-Hakem Adının Özellikleri
14-El-Adil Adının Özellikleri
YÎRMİDÖRDÜNCÜ KISIM
Rabbani Gizlilikleri Gösteren Dördüncü Uslub
1-El-Daim. El-Kadim, El-Ezeli
2-El-Vahid, El-Ahad
3-El-Samed 
4-El-Ferd, El-Mecid
5-El-Mübaiü, El-Müidü
Bu İsmi Şeriflerin Sayılmayacak Derece Olan
Sırların Özellikleri
1-El-Latif İsminin Özellileri
2-El-Habir İsminin Özellikleri
3-El-Halim Adının Özellikleri
4-El-Azim Adının Özellikleri
5-El-Gafur Adının Özellikleri
6-El-Şekur Adının Özellikleri
7-El-Aliy İsmi Şerifinin Özellikleri
8-El-Kebir İsmi Şerifinin Özellikleri
9-El-Hafîz İsminin Özellikleri
10-El-Mukit İsminin Özellikleri
YİRMİBEŞİNCİ KISIM
Seçkin Gizlilikleri Kapsayan ve Allah’ın Güzel Adlannı Gösteren Beşinci Uslub
1-El-Aliyyül Azim İsminin Özellikleri 
2-El-Cemil İsmi ve Özellikleri
3-El Kebirül Müteal İsmi Şerifi ve Özellikleri
4-El-Celil İsmi Şerifi ve Özellikleri
5-El-Nürul Behiyİsmi Şerifi ve Özellikleri
6-El-Müizve Zül Celali Vel İkram İsmi Şerifleri ve Özellikleri
7-El-Hasib İsmi Şerifi ve Özellikleri
8-El-Celil İsmi Şerifi ve Özelliği
9-El-Kerim İsmi Şerifi ve Özelliği
10-El-Rakib İsmi ve Özelliği
11-El-Mücib İsmi Şerifi ve Özelliği
12-El-Vasi İsmi ve Özellikleri
13-Eî-Hakim İsmi Şerifi ve Özelliği
14-El-Vedud İsmi Şerifi ve Özelliği
15-El-Mecid İsmi Şerifi ve Özelliği
16-El-Bais İsmi Şerifi
YİRMİALTINCI KISIM
Lüzumlu Eşyada Bulunan Sırlar ve Bunda İzlenece Altıncı Uslub
1-El-Gani ve Eş-Şekür İsmi Şerifleri
2-El-Muğni İsmi Şerifi
3-El-Şekür İsmi Şerifi
4-El-Muğni, El-Rezzak, El-Fettah İsmi Şerifleri
5-El-Hasib, El-Vekr İsmi Şerifleri
6-El-Muti, El-Muğis İsmi Şerifleri
7-El-Şehid İsmi Şerifi
8-El-Hak İsmi Şerifi
9-El-Vekil İsmi Şerifi
10-El-Kaviyyün İsmi Şerifi
11-El-Metin İsmi Şerifi
12-El-Veliy İsmi Şerifi
13-El-Hamid İsmi Şerifi
YİRMİYEDÎNCİ KISIM
Allahu Tealanm İsimlerinde Bulunan Bereket ve Gizlilikleriyleİzlenecek Yetinci Metod
1-El-Hakim - Er-Rauf İsmi Şerifleri .
2-El-Vedud - El Gafur İsimleri
3-El-Hannan İsmi Şerifi
4-El-Latif İsmi Şerifi
5-El-Hafız İsmi Şerifi
6-El-Rakıb İsmi Şerifi
7-El-Birr İsmi Şerifi
8-Eş-Şafı İsmi Şerifi
9-El-Muhsi İsmi Şerifi
10-El-Mubdiu İsmi Şerifi
11-El-Müid ismi Şerifi
12-El-Mühyi İsmi Şerifi 
13-El-Mumit İsmi Şerifi
14-El-Hayy İsmi Şerifi
15-El-Kayyum İsmi Şerifi
16-Ei-Vacid İsmi Şerifi
17-El-Macid İsmi Şerifi
18-El-Vahid İsmi Şerifi
YİRMİSEKİNCİ KISIM
Allahın Güzel Adlarındaki Yararlı Gizlilikleri ve Bununla İzlenecek Sekizinci Uslub

1- El-Kahhar ve Eş-Şedid İsmi Şerifleri
2- El Müntekim - El Müzil İsmi Şerifleri
3- El-Mümit İsmi Şerifi
4- El-Kavi ve El-Kadir İsmi Şerifleri
5- Zül-Batşı'ş-Şedid ve El-Muktedir İsmi Şerifleri
6- El-Ahad İsmi Şerifi
7- El-Ferd İsmi Şerifi
8- Es-Samed İsmi Şerifi
9- El-Kadir İsmi Şerifi
10- El-Muktedir İsmi Şerifi
11- El-Mukaddim İsmi Şerifi
12- El-Muahhar İsmi Şerifi
13- El-Evvelü İsmi Şerifi
14- El-Ahiru İsmi Şerifi
15- El-Zahiri İsmi Şerifi
16- El-Batm İsmi Şerifi
17- El-Veli İsmi Şerifi
18- El-Müteal İsmi Şerifi
19- El-Birru İsmi Şerifi
YİRMİDOKUZUNCU KISIM
Allah ırı Güzel Adlarının Sırları Bu İsimlerin Tutarlı ve Geçeri Yönleri ve İzlenmesi Gereken Dokuzuncu Uslub
1-El-Munim - El Mütefaddiz
2-El-Muhsin El-Cevad İsmi Şerifleri
3-El-Rafıü - El Basitu İsmi Şerifleri
4-El Gafir - El Mücib - El Semiu İsmi Şerifleri
5-El-Tevvab İsmi Şerif!
6-El-Muntekim İsmi Şerif!
7-El-Afuv İsmi Şerif!
8-El-Rauf İsmi Şerif!
9-Melikül Mülkü Zül Celali Vel İkram
10-El-Muksıt İsmi Şerifi
11-El-Camiü İsmi Şerif!
12-El-Ganiş İsmi Şerif!
13-El-Muğniy İsmi Şerif!
14-El-Maniü İsmi Şerif!
15-El Dar İsmi Şerif!
OTUZUNCU KISIM
Mlahu Tealanın Güzel Adlarının Kapsadığı Yararlı Sırlar ve izlenmesi Gereken Onuncu Uslub
1-El-Hak İsmi Şerifi 
2-El-Mübin, El-Habir ve El-Hadi İsmi Şerifleri
3-El-Hayyu ve El-Kayyum İsmi Şerifleri
4-El-Evvelu, El-Ahir, El-Zkahir, El-Batm
5-El-Nafiü İsmi Şerifi
6-El-Nur İsmi Şerifi
7-El-Baki İsmi Şerifi
8-El-Varis İsmi Şerifi
9-El-Reşid İsmi Şerifi
10-El-Sabur İsmi Şerifi
OTUZBİRİNCİ KISIM
Arapça Harflerin Gizli Özellikleri
Arapça Harflerin İhtiva Ettiği Gizlilikler
OTUZİKİNCİ KISIM
Manevi Arşların Keşfi
Harflerin Güçlü Berzah İle Ulvi ve Süfli Katlarda Bulunan
Melaikelere Taksimi
Dünya Çevresindeki Boşlukta Dönen 7 Yıldızın Durumu
Günün 12 Saatinin Harfleri İle Gerçek Sayı Toplamı
Gündüz ve Gece İsimlerinin Harf Sayıları İle Gerçek Sayı Toplamları
Dört Terazi, Adı, Harf Sayıları ile Harflerin
Sayıca Kıymetleri
Deniz Hayvanlarının Ölçü ve Terazisi
Sulu Unsurların (Kaidelerin) Terazi ve Ölçüleri
Topraklı Unsurun Terazisi
8 Ana Harfte Toplanan ve Parlayan Bilgi Saklı Gizlilik Mertebeleri, Günleri, Melekleri, intisabı Olan Güzel
Adları Hakkında Bilgiler
Allahu Tealanm Doruk Adları ile Rabbani İsimleri
Büyük Hizmet Meleklerinin Adları ve Durumları
OTUZÜÇÜNCÜ KISIM
Düzenli İnci Adı ile Anılan Azametli Sırları Açıklayan ve
Gizliliklerle Sarılı Olan Daire
Elif Harfinin Nevileri
Noktaların Çeşitleri
Hareket ve Gayelerin Nevileri
Maksad İfade Eden Hareket Taşıyan Harfler
Adların Besmeleden Çıkarılması Olayı
İmam Cafer Sadık Hazretlerinin Cifri Hakkında
Aıiflerden Öğrendimiz İmam Cafer Sadık Hazretlerinin Cifir Hesapları
OTUZDÖRDÜNCÜ KISIM
Zayirce Bilimi İle Harflerin Burçların, Yerlerinin Nisbmetini İstintak Etmek Bunların Gözle Görülen
Dengelerinin Öğrenilmesi
İkinci Kanunwww.kitaptakipcileri.com
12 Burcun Veteri (Kirişi) Harfleri
Dört Unsurun Düşürülmesi Keyfiyeti
Harf ve Vefkleri Dile Getirmek Bunlardaki Özellikleri
Açıklayan Gizlilikler
Semavi Burcun Harflerini Kırıp Yaymak ve Bunların
Deli Getirilmesi 
Yıldızlar, Günler ve Saatlann Konuşturulması
28 Menzilin (Konağın) Dile Getirilmesi
Hayvanlara ve Madenlere Tesir Etmenin Yolları
Vaktin; Uzunmu Kısamı ve Ne Türlü Olacağı Durumu
Tütsülerin Nelerden Çıkarılacağı Konusu
Tartı ve Teraziler Hakkında Bazı Bilgiler
OTUZBEŞİNCİ KISIM
Cifîr Kaidelerinde Bulunan Gizli Harfler
Afitüreş İfanesiyle Söz Kapıları (Bölümleri)
Yüsek Makam Sahibi Olan Davudoğlu Süleyman Peygamberin Kürsüsünün Heykeli
Sonu Başa Getirilmiş ve Çevrilmiş Altı Harfle Allah'ın İsimlerinin Öğrenilmesi
OTUZALTINCI 36.KISIM
Kabbkani Feyz, Aydınlatıcı Nur, Kerametkli Taş, Canlı Bitkiler ve Bunlara Bağlı Özel Sırlar (Gizlilik) ve İşaretler
Sanatın Faziletleri ve Yararları (Faydaları)
Kerametli Tkaşm özellik ve Gizlilikleri, Bu Taşytakl
İz ve İşaretler
Bir Filozofun Kerametli Taşın Ne Olduğu Sorusunu Soran Talebesine Yazdığı Cevabı
Önceki Mevzunun Uzun Açıklaması
Merih Yıldızının Bu Yola İnmesi Şekli
Zühre Yıldızının Gölgesinin Kesilmesi
Üç Türlü İlaç
OTUZYEDİNCİ KISIM
Kimya İlmi ve Bu İlim Hakkında Araşürmalar
Hallacın Tesbit Ettiği Makaleler
OTUZ SEKİZİNCİ KISIM
Harflerin Kullanılması, Bundaki Halvet ve Riyazet (Günleri)
İle Gizlilikleri Sırları)
Elif Harfinin Gizlilikleri (Esrarı)
Elif Harfinin Özelliklerinden Bkiri de Bir Şeyi Gizleme
Örtme Fiilidir
Bu Harfin Özelliklerinden Biri de Kalbleri Dile Getirmektir
1-Elif Harfinin Halvet ve Riyazat Şeki
2-Ba Harfinin Taşımış Olduğu Glizlilikler, Halvet ve Riyazatı.
3-Cim Harfinin Özellikleri
4-Dal Harfinin Gizlilikleri
5-He Harfinin Gizlilikleri
6-Vav Harfinin Gizlilikleri
7-Zay Harfinin Gizlilikleri
8-Ha Harfinin Gizlilikleri
9-Ta’ Harfinin Gizlilikleri
10-Ya Harfinin Gizlilikleri...
11-Kaf Harfinin Gizlilikleri
12-Lam Harfinin Gizlilikleri
13-Mim Harfinin Gizlilikleri
14-Nun Harfinin Gizlilikleri
15-Sin Harfinin Gizlilikleri
16-Ayn Harfinin Gizlilikleri
17-Fa Harfinin Gizlilikleri
18-Sad Harfinin Gizlilikleri
19-Kaf Harfinin Gizlilikleriwww.kitaptakipcileri.com
20-Ra Harfinin Gizlilikleri
21-Sin Harfinin Gizlilikleri
22-Te Harfinin Gizlilikleri
23-Sa Harfinin Gizlilikleri
24-Ha' Harfinin Gizlilikleri
25-Zal Harfinin Gizlilikleri
26-Dad Harfinin Gizlilikleri
27-Za Harfinin Gizlilikleri
28-Ğayn Harfinin Gizlilikleri
29-Lamelif Harfinin Gizlilikleri
Ebced Harflerinin Diğer Şekil ve Yolla Kullanılması
Büyük ve Önemli Bir Kaide
OTUZDOKUZUNCU KISIM
Allahın Güzel Adlarının Şerhi
Lafzatuüah (Allah İsmi) Hakkında Bilgiler
"Hüve" Kelimesinin Anlamı
Allahu Tealanın "Rahman" İsmi Şerifi'nin Özellikleri
Allahu Tealanın "Rahim" İsmi Şerifi ve Özellikleri !
Allahu Tealanın (El-Melik) İsmi Şerifinin Özellikleri
Allahu Tealanın "Kuddüs" İsminin Özellikleri ve Tesirleri
Akılların Takdisine Gelince Fiili Olarak Üç Kısımdır
Ruhların Takdisi de Üç Kısımdır 
Nefislerin Takdisi de Üç Kısımdır
Kalblerin Takdisi de Üç Kısımdır
Cismin Takdisi İse Üç Kısımdır
Allahu Tealanm "Es-Selam" İsmi ve Özellikleri
Müslüman Kime Derler?
Allahu Tealanm "El-Mü'min" İsminin Özellikleri ve Tesirleri
Allah'ın "El Müheymin" İsminin Özellikleri ve Tesirleri
Allahu Tealanm "El-Aziz" İsminin Özellikleri ve Tesirleri
Allah'ın "El-Cebbar" Adının Özellikleri, Tesirleri ve Esrarı
Allah'ın "El-Mütekebbir" isminin Özellikleri ve Tesirleri
Allah'ın "El-Halık" isminin Özelliği ve Tesirleri
Allah'ın "El-Bariü" İsmi Özellikleri ve Tesirleri
Allah'ın, "El Musavvir" İsminin Özellikleri ve Tesirleri
Allah'ın "Vehhab" ismi ve Özellikleri
Allah'ın "Rezzak" İsminin Özelikleri ve Tesirleri
Allah'ın "Fettah" Adının özellikleri ve Tesirleri
Allah'ın "Alim" İsminin Özellikleri ve Tesirleri
Allah'ın "El-Kabz" Adının Özelliği ve Tesiri
Allah'ın "El-Basıt" İsminin Özelliği ve Tesirleri
Allahu Tealanm "El-Hafid ve Er-Rafi" İsimlerinin Özellikleri ve Tesirleri
Allahu Tealanın "E!-Müiz ve El Müzil" İsimlerinin Özellikleri ve Tesirleri
Allah’ın "Es-Semiü" Adının Özellikleri ve Bu Adın
Tesirleri, Hikmetleri 
Allah'ın "El-Basir" İsmi ve Özellikleri, Hikmetleri
Allah'ın "El-Hakem" İsminin Özellikleri ve Tesirleri
Allah'ın "El-Adl-Adil" İsminin Özelliği ve Tesirleri
Allahın "El-Latif" Adının Özelliği ve Tesirleri
Allahu Tealanm "El-Habir" İsminin Özeliği ve Tesirleri
Allah'ın "El-Halim" isminin Özellikleri ve Tesirleri
Allah'ın "El-Azim" Adının Özelliği ve Tesirleri
Allah'ın "El-Gafur" Adının Özelliği ve Tesirleri
Allahu Tealanın "Eş-Şekur" Adının Özelliği ve Tesirleri
Allah'ın "El-Aliyyu" Adının Özelliği ve Tesirleri
Allah'ın "El-Kebir" Adının Özelliği ve Tesirleri
Allah'ın "El-Hafız" İsmi, Özellikleri ve Tesirleri
Allah'ın "El-Mukit" Adının Özelliği ve Tesiri
Allah'ın "El-Hasib” Adının Özelliği ve Tesiri
Allah'ın "El-Celit" Adının Özelliği ve Tesiri
Allah’ın "El-Kerim" Adının Özelliği ve Tesiri
Allah'ın "Er-Rakib" Adının Özelliği ve Tesiri
Allah’ın "El-Mucib" Adının Özeliği ve Tesirleri
Allah'ın "El-Vasiü" Adının Özelliği ve Tesiri
Allah’ın "El-Hakim" Adının Özeliği ve Tesiri
Allahu Teala'mn "El-Vedûd" Adının Özeliği ve Tesirleri
Allah’ın "El-Mecid" Adının Özelliği ve Bu Adın Tesiri
Allah’ın "El-Bais" Adının Özelliği ve Tesirleri
Allah'ın "Eş-Şehid" Adının Özelliği ve Tesirleri
Allah'ın "El-Hak" Adının Özelliği ve Tesiri
Allah'ın "El-Vekil" Adının Özelliği ve Tesiri
Allah'ın "El-Kaviyyun" Adının Özelliği ve Tesirleri
Allah'ın "El-Metin" Adının Özelliği ve Tesirleri
Allah’ın "El-Veliy" Adının Özelliği ve Bunun Tesiri
Allah’ın "El-Hamid" Adının Özelliği ve Tesiri
Allah'ın "El-Muhsiy" Adının Özeliği ve Tesiri
Allah'ın "El-Mübdiu - el-Müid" İsimlerinin Özellikleri ve Tesirleri
Allah'ın "El-Muhyi - El-Mumiti" İsimlerinin
Özelikleri ve Tesirleriwww.kitaptakipcileri.com
Bu eser günah yolunu gösteren, hurafelere ve bidatlara dayanan bir yazı kalabalığı değildir. Ve yine bu eser ne gibi bir büyü, ve nede fal ve sihir kitabı değildir. İnsanları, birbirine karşı, kötülüğe şerre yöneltecek öğütlerle doldurulmuş boş ve anlamsız bir eser değildir. Konularının tümü, Kur'an'ı Kerime, Hadislere, ictihatlara dayanmakta, büyük bilginlerin imi, fazilet süzgecinden geçen denenmiş müspet konuları kapsayan bir eserdir. 
Daha doğrusu bu kitap ledünni ilimlere dayanan ruhi bir tıp kitabıdır.
şemsül maarifi kübra kitabı-4 cilt- esma yayınları-mustafa varlı-buni-havas-kenzül havas-gizli ilimler
ŞEmsül maarif kübra kitabı,-güneşler güneşi - gizli ilimler-havasi-dua-vefk-tılsım-konya
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş Google Favorilere Ekle Yahoo! Favorilere Ekle Pinterest'de Paylaş
Etiketler:
Kapat
IdeaSoft® | IdeaSoft Akıllı E-ticaret Yazılımları ile hazırlanmıştır.