Kitap Takipçileri | Güvenli Kitap Satış Sitesi | Kitabevi | Yayınevi

Evradı Kadiriyye - Abdulkadir Geylani K.s Duaları, Salevatları, Günlük ve Haftalık Virdleri

Evradı Kadiriyye - Abdulkadir Geylani K.s Duaları, Salevatları, Günlük ve Haftalık Virdleri
Evradı Kadiriyye - Abdulkadir Geylani K.s Duaları, Salevatları, Günlük ve Haftalık Virdleri
Kategori : Dua ve Havas Kitapları
Yayınevi : Yasin Yayınevi
Yazar : Seyyid Abdülkadir Geylani, M.İhsan Cihan Çelik
Vitrin Katagorisi : Yeni Çıkan
Barkod : Evradı Kadiriyye M. İhsan Çelik
Ürün Adı : Evradı Kadiriyye - Abdulkadir Geylani K.s Duaları, Salevatları, Günlük ve Haftalık Virdleri
: 23,15 TL + KDV
Fiyat : 25,00 TL
İndirimli : 18,00 TL
Adet :
Evradı Kadiriyye - Hz. Gavsül Azam Seyyid Abdülkadir Geylani K.s Duaları, Salevatları, Günlük ve Haftalık Virdleri
14x21 cm Ebat -Ciltli - Şamua Kağıt - Arapça Türkçe - 320 Sayfa - Derleyen: M. İhsan Cihan Çelik

Kitaptan Başlıklar:

Salevatı Beşairul Hayrat
Salavatı Kübra
Salevatı Kibriti Ahmer
Salevatı Kurbiyye
Salevatı Kenzül Azam
Hıfz Virdi
Nasr Duası
İbtihal Virdi
Süryaniyye Virdi
Fethul Basair Virdi
Fethiyye Virdi
Temcid Virdi

Yazar: Hz. Gavsül Azam Seyyid Abdülkadir Geylani hz. ks
Derleyen: M. İhsan Cihan Çelik
Katagori: Abdulkadir Geylani Hz.'nin Evradı, Virdleri, Günlük ve Haftalık Duaları, Salevat-ı Şerifeleri
Sayfa Sayısı: 320
Boyut: 14 x 21 cm 
Basım Yeri: İstanbul
Basım Tarihi:  2015
Kapak Türü: Ciltli Sert Kapak
Kağıt Türü: Şamua Kağıt
Dili: Türkçe - Arapça
Dağıtım: Kitap Takipçileri
Temin Süresi: Aynı gün kargo

                   ÖNSÖZ           

 "Kullarım sana beni sorduklarında: Ben muhakkak ki, yakınım, bana dua ettiğinde dua edenin duasına icabet ederim." (el-Bakara, 2/186). Buyuran yüce Rabbimize hamd ve " İbadetlerin en şerflisi duadır. " (Buhârî, Edeb-ül Müfred 2/68. ) buyuran Efendimiz Hz. Muhammed'e âline ve ashabına salât ve selam olsun.
Dua, insanın halini Allah'a arz etmesi, O'na niyazda bulunması, Rabb'ine doğru yönelip O'nunla iletişim kurma­sıdır. İnsanın kibirlenme ve istiğnadan vazgeçip Allah'ın mutlak kudretini, adaletini ve merhametini kavramasından doğan bir boyun eğmedir. Seslenmek, çağırmak, yardıma çağırmak, Allah'a yalvarmak, O'ndan dilekte bulunmak, O'na yakarmaktır. Dua ile kul Allahın sınırsız lütuf ve ke­remine sığınır Ondan başka dert ve sıkıntıları gideren has­talıklara şifa veren olmadığını bilir. Çektiği sıkıntıları ebedi mükâfat vesilesi olan bir imtihan olarak değerlendirir ve onunla teselli bulur Allahu zülcelal kuranı azımüşşanda büyük sıkıntılarla karşılaşan ve dua ile yüce Allaha iltica eden yunusu (as) Zünnûn'u da (Yunus'u da zikret). O öfkeli bir halde geçip gitmişti; bizim kendisini asla sı­kıştırmayacağımızı zannetmişti. Nihayet karanlıklar içinde: "Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçekten ben zalimlerden oldum!" diye niyaz etti. (enbiya 87) Mealindeki ayetiyle örnek gösterir ve Hz. yunusun duasının kabul edildiğimde: Bunun üzerine onun duasını kabul ettik ve onu kederden kurtardık. İşte biz müminleri   böyle   kurtarırız,   (enbiya   88)   Mealindeki ayetiyle bizlere haber verir
www.kitaptakipcileri.com
Üstün bir varlığa inanan her insan şu veya bu şekilde dua eder. İnsanlar hayatları boyunca, üstesinden geleme­yecekleri birçok şeylerle karşılasa bilir, keder, sıkıntı, acz ve ümitsizliklere maruz kala bilirler. Bütün bu durumlarda duanın bir ibadet olduğu bilinciyle hareket edip varıp ya-karacakları tek mercinin huzuru ilahi olduğunu unutmama­lıdırlar Hz. Peygamber (s. a. s. ) de şöyle buyurur: "Dua ibadetin ta kendisidir. " (Tirmizî, el-Bakara Sûresi Tefsiri, 16)
O halde dua sadece Allah'a yapılmalıdır. Nitekim na­mazın her rekâtında tekrar ettiğimiz Fatiha Sûresi'nde: "Sadece sana ibadet eder ve sadece senden yardım di­leriz. " (el-Fatiha, 4) buyurulur.
www.kitaptakipcileri.com
Tazarru, huşu, korku ile dua etmelidir zira yüce mevlamız şöyle buyuruyor: Onlar, hayırlarda yanşıyor­lar, korku ve ümit ile bize dua ediyorlardı. Bize karşı son derece saygılı idiler, (enbiya, 90)
İçtenlikle istemeli, kabul edileceğine inanmalı ve bu yoldaki ümidini doğrulamalıdır Enes (r. a. ) Peygamberimi­zin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: "Şüphesiz Allah Teâlâ haya ve kerem sahibidir. Bir kimse ellerini kendisine doğru kaldırıp dua ettiğinde onları boş döndürmekten haya eder. "(Ebû Davud} Salât, 358;)

Sonuç olarak dua, insanın Allah'tan bir şey istemesi, O'nu anması ve yardıma çağırmasıdır. 0 hamd, şükür, zikir, teşbih, istiane ve istiaze gibi eylemleri kapsayan dini duygu ve yönelişin ifadesi, kulluk makamlarının da en önemlisidir. Bu yüzden Kuran'da insanın, ancak Allah'a olan yönelişi ile değer kazanacağı belirtilmiş ve "duanız olmasa Rabb'iniz sîze ne diye değer versin''(Furkan, 77) buyurulmuştur. Öyleyse insan, Allah'a yönelmeli, daima O'nun ilgi ve rahmetini çekecek bir başvuru içinde olmalı­dır. Tabii ki dua kadar onun makbul olması da önemlidir. Bunun için Hz. Peygamber: "Allah'ım! Ürpermeyen kalp­ten, doymayan nefisten, fayda vermeyen ilimden ve kabul olmayacak duadan sana sığınırım. "( Tirmizi) diyerek Rabb'ine yalvarmıştır.

Değerli okuyucu elinizdeki bu eser dört büyük kutup­tan biri olan ve evliyaların onun makamına yetişemediği şeyhlerin şeyhi evliyaların tacı Hz. Gavsul Azam seyyid Abdülkadir Geylani Ks nin Mecmuatül Ahzap, Mecmuu ev­radı Kadiriye, Evradı Kadiriye, Fuyuzatı Rabbaniye ve ben­zeri diğer kitaplardan derleyip tercüme ettiğim duaları, salâvatları ve virdlerinden oluşmaktadır. Evliyaullahın dua­ları aşk ve cezbe ile olduğundan anlamak gayet müşkil olmakla beraber ihlas her müşkili hallettiğinden istihare, ihlas ile ve alimül gayb olan yüce Allahın yardımı ile Bu eseri sevabını umarak, aczimi itiraf ederek önce derledim sonra tercüme etmeye çalıştım. Hata ve çalışmalar bizden Tevfik ve mağfiret Allah'tandır.
 
M. İHSAN  ( CİHAN )  ÇELİK
 

HAZRETİ GAVSUL AZAM  SEYYİD ABDULKADİR GEYLANİ (KS) NİN DUA HAKKINDA BUYURDUKLARI.

 'Allah'a dua etmem, çünkü o şey bana kısmetse iste­sem de istemesem de gelecektir. Şayet bana kısmet de­ğilse, zaten duamla bana vermez' deme! Bilakis Haram kı­lınmış ve ifsad edici bir şey olmadığı sürece, dünya ve ahiret hayırlarından muhtaç olduğun ve istediğin her ne var ise, onu kudreti daima üstün gelen ve celal sahibi olan'dan iste! Çünkü Allah Teala istemeyi emretmiş ve ona teşvik etmiştir. O yüce olan buyurduki:
 
"Bana dua edin, kabul edeyim". (Gafir; 60).
Kudreti daima üstün gelen ve celal sahibi olan buyurduki:
"Allah'tan lütfunu isteyin" (Nisa; 32).
"Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri hasretle arzu etmeyin" (Nisa; 32).
Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem de buyurdu ki:
"Kabul edileceğine inanarak Allah'tan isteyin!"
Ve nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyurdu ki:
"Avuçlarınızın içiyle Allah'tan isteyin!"

Bununla ilgili başka rivayetler de vardır. 'Ben ondan istiyorum bana vermiyor o zaman bende ondan istemeyece­ğim deme! Aksine, istemeye devam et! Şayet o senin kıs-metinse; istedikten sonra Sana verilecektir. Bu da iman, Yakin ve tevhidi arttırır. Halktan istemeyi terk etmen ve tüm halerin de o' na yönelmen sebebiyle ihtiyaçların Kud­reti daima üstün gelen ve celal sahibi olan tarafından kar­şılanır. İstediğin şey nasibin değilse; seni ondan müstağni kılar ve bildirmek suretiyle Kudreti daima üstün gelen ve celal sahibi olan'dan razı olursun. Fakir veya hasta isen, Seni bu ikisiyle de hoşnut eder. Eğer borcun varsa; istemenin kötülüğünden dolayı borçlu olduğun kimsenin kalbin de merhamet hasıl eder ve sen müyeser olana kadar geciktirir ve kolaylaştırır. Ya da borcunu tamamen siler veya eksiltir. Yok silmez ve dünyadayken bu borçtan kur­tarmazsa; Kudreti daima üstün gelen ve celal sahibi olan dünyada gerçekleşmeyen isteklerinin karşılığı olarak seni mükafatlandırır. Çünkü o; cok ikramda bulunan, hiçbir şeye muhtaç olmayan ve ahirette rahmeti sadece müminlere tecelli edecek olandır. O dünyada ve ahirete isteyenin ümidini boş çıkarmaz. Mutlaka elde etme ve faydalanma hasıl olur; ya hemen, yada ahirette. Nitekim bir hadiste haber verilmiştir:
"Mü'min kıyamet günü sahifesinde işlemediği iyilikler görür kendisine sorulur: onları hatırlamıyormusun? Hatır­lamıyorum, bunlar neden dolayı bana verildi, dediği za­man, kendisine: Dünya yurdunda beklediğin isteklerinin bedelidir, denilir. "
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş Google Favorilere Ekle Yahoo! Favorilere Ekle Pinterest'de Paylaş
Etiketler:
Kapat
IdeaSoft® | IdeaSoft Akıllı E-ticaret Yazılımları ile hazırlanmıştır.