Kitap Takipçileri | Güvenli Kitap Satış Sitesi | Kitabevi | Yayınevi

Evrad-ı Şerif ve Meali - Dualar ve Zikirler - Mehmet Zahit Kotku - Büyük Boy Ciltli

Evrad-ı Şerif ve Meali - Dualar ve Zikirler - Mehmet Zahit Kotku - Büyük Boy Ciltli
Evrad-ı Şerif ve Meali - Dualar ve Zikirler - Mehmet Zahit Kotku - Büyük Boy Ciltli Evrad-ı Şerif ve Meali - Dualar ve Zikirler - Mehmet Zahit Kotku - Büyük Boy Ciltli Evrad-ı Şerif ve Meali - Dualar ve Zikirler - Mehmet Zahit Kotku - Büyük Boy Ciltli Evrad-ı Şerif ve Meali - Dualar ve Zikirler - Mehmet Zahit Kotku - Büyük Boy Ciltli
Kategori : Dua ve Havas Kitapları
Yayınevi : Gümüşev Yayıncılık
Yazar : Bilgisayar Hatlı, Prof. Dr. Cevat Akşit, Mehmed Zahit Kotku
Vitrin Katagorisi : Çok Satan, Kampanyalı , Yeni Çıkan
Barkod : Evradı Şerif ve Tercümesi Kitabı
Ürün Adı : Evrad-ı Şerif ve Meali - Dualar ve Zikirler - Mehmet Zahit Kotku - Büyük Boy Ciltli
: 17,59 TL + KDV
Fiyat : 19,00 TL
19,00 TL
Adet :
Ayet-i Kerime ve Hadis-i Şeriflerden Dualar ve Tercümesi
Evrad-ı Şerif ve Meali -Mehmed Zahid Kotku
446 Sayfa - 17x24 Cm Büyük Boy Ciltli - Arapça ve Türkçe Anlamlı  

Not: Bu Kitapta Arapça Kısımlar Kolay Okunabilir  Hat İle Yazılmış Olup Karşı Sayfada Türkçe Anlamları Yer Almaktadır.


Yazar: Mehmet Zahit Kotku
Tercüme: Mahmut Yazıcı / Cevat Akşit
Katagori: Dua Zikirler ve Virdler- Evradı Şerif 
Sayfa Sayısı: 446
Boyut: 17 x 24 cm 
Basım Yeri: İstanbul
Basım Tarihi:  2014
Kapak Türü: Lüks Sert Ciltli
Kağıt Türü: Şamua Kağıt
Dili: Arapça - Türkçe 
Dağıtım: Kitap Takipçileri
Temin Süresi: Aynı gün kargo
www.kitaptakipcileri.com
KİTABIN İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜ:
Mehmed Zâhid KOTKU (K.S.) Hazretlerinin Hayatı 
Kaside-i Bürde ve İmam-ı Busirî (K.S.) Hazretleri 
HERGÜN OKUNACAK EVRÂD 
Duâ ve İşrak Namazı ile ilgili Hadîs-i Şerifler 
Kur’an-ı Kerim okumaya başlarken okunacak Duâ 
Yâsin-i Şerif Sûresi 
Salat-ı Tefriciye Duâsı 
Esmâ-ül Hüsnâ (Cenâb-ı Hakk’ın 99 ismi) 
Uyurken ve Sabah Kalkınca Okunacak Dualar 
PAZARTESİ EVRÂDI
Tevekkül Âyetleri www.kitaptakipcileri.com
Hıfz (Korunma) Âyetleri Korunma Âyeti 
Hasbiyallah (Allah bana yeter) Duâsı 
Korunma Duâsı 
Bürde Kasidesi (69-90)
Pazartesi Günü Duâsı 
SALI EVRÂDI 
Selamet (Kurtuluş) Âyetleri 
Şifâ Âyetleri 
İsm-i Â’zam Duâsı 
Besmele-i Şerife Duâsı
Yâ İlâhî Duâsı www.kitaptakipcileri.com
Âşıkların Reisi Veysel Karanî’nin (K.S.)
Duâlarından bir kısım 
Hüsn-ü Hâtime (Güzel Ölebilme) ve İman Duâsı 
İmanı Yenileme Duası  
Hüsn-ü Hâtime ve İman Duâsı 
Abdülkâdir-i Geylânî’nin Salavat Duâsı 
Nur Duâsı www.kitaptakipcileri.com
Bürde Kasidesi (91-114) 
Salı Günü Duâsı www.kitaptakipcileri.com
ÇARŞAMBA EVRÂDI 
Tehlil Âyetleri  
Şehabeddin’in (K.S.) Duâsı 
Hızır Aleyhisselam’ın Duâsı
Büyük Duâ 
Esmaullah (Allah’ın İsimleri) Duâsı www.kitaptakipcileri.com
İsm-i Celil Duâsı 
Bürde Kasidesi (115-137) 
Çarşamba Günü Duâsı
PERŞEMBE EVRÂDI
Duâ Âyetleri ........ 
Peygamberimizin (S.A.V.) Duası 
Adem Aleyhisselam’ın Duâsı 
Hazret-i Ebu Bekr’in (R.A.) Duâsı www.kitaptakipcileri.com
Hazret-i Ali’nin (R.A.) Duâsı 
Hazret-i Hamza’nın (R.A.) Duâsı 
Hazret-i Cafer-i Sâdık’ın (R.A.) Duâsı 
Bürde Kasidesi (138-161) 
Perşembe Günü Duâsı
CUMA EVRÂDI 
Hamd Âyetleri .. 
Şükür Duâsı www.kitaptakipcileri.com
Hamd Hakkında Hadîs-i Şerifler
Sultan Abdülkadir-i Geylânî’nin (r.a.) Duâsı 
Peygamber Efendimizin (s.a.v.) ism-i şerifleri 
Ebu Bekr es-Sıddık’ın (r.a.) Kasidesi 
Bürde Kasidesi (1-23) 
Cuma Günü Duâsı www.kitaptakipcileri.com
CUMARTESİ EVRÂDI 
İstiğfar Âyetleri  
Hz.Ukkaşe'nin (r.a.) Şirkten Korunmak için okuduğu Duâ .. 
Melevân (Salavat-ı Şerifeler) 
Ya Allah Duâsı  
Ashâb-ı Kirâm’ın ve bütün Mü’minlerin Duâsı 
Bürde Kasidesi (24-45) 
Cumartesi Günü Duâsı 
PAZAR EVRÂDI 
Tesbih Âyetleri 
Muhammed Aleyhisselam’ın Tesbihi  
Adem Aleyhisselam’ın Tesbihi 
Nuh Aleyhisselam’ın Tesbihi  
İbrahim Aleyhisselam’ın Tesbihi 
İsmail Aleyhisselam’ın Tesbihi  
İshak Aleyhisselam’ın Tesbihi
Yusuf Aleyhisselam’ın Tesbihi  
Eyyub Aleyhisselam’ın Tesbihi  
Yunus Aleyhisselam’ın Tesbihi 
İsa Aleyhisselam’ın Tesbihi 
Mikâil Aleyhisselam’ın Tesbihi  
Azrail Aleyhisselam’ın Tesbihi
İmam-ı Â’zam Hazretlerinin Tesbihi 
İsm-i Âzâm’ı Açıklayan Duâ 
Bürde Kasidesi (46-68)  
Pazar Günü Duâsı 
Her Günün Tesbihi 
SECDE ÂYETLERİ 
Okuyucuya Hatırlatma (Sonsöz) 
Tehlil Hatmi Duâsı  
Hâcegân Hatmi Duâsı
www.kitaptakipcileri.com
Her dersime başladığım hitabımla bu dersime de "Esselâmü Aleyküm ve Rahmetullah” diyerek başlıyorum.

Aziz kardeşlerim;

Bervech-i peşîn arz edeyim ki müslümanlık  yalnız ibadetle kaim olamaz.

İslâmın beş esası benimsenmedikçe müslüman olunamaz. Bu esaslardan herhangi birini bilerek terki, dinden çıkmaya kâfidir.
www.kitaptakipcileri.com
İslâm’da itikad hiç şüphesiz ki en mühim unsurdur. "Amentü” ile ifade edilen altı esas imanın şartıdır.

İmanı takip eden ameller: Namaz, Oruç, Hac, Zekat , Kelime-i Şehadet ve imanın dışında değil içindedir. Bu hususta tafsilat vermek, kısa ders saatleri içinde mümkün değildir. İlmihal kitaplarını tetkik buyurmakla bilginizi artırmanızı tavsiye ederim.

İslâm dini insan saâdeti için değişmez prensipler va’zetmiştir. Bu prensipler geçici yani günlük olmayıp ebedî’dir. Riayet edildikleri nisbette insan mes’ud olur. Huzur ve saâdeti devamlı olur.

Ferdler için saâdet bahseden yüce İslâm dini cemiyetleri de sağlam ve kuvvetli hale getirir. Zîra bu din içinde ahlak da dahildir. Müslüman kimse; kimseyi incitmez, elinden ve dilinden emin olunan kişi demektir. Herkese iyilik yapar. Yemez yedirir. Giymez giydirir. Kimsenin aleyhinde bulunmaz. Varlığı ile övünmez. Kibir, hased, ucub, riya, hırs, kin, şöhret, gazap, fitne, fesad ve emsali çirkin huylardan uzak, cesur, cömert, mütevâzi, haline razı, mühlis, Hakk’ın verdiğine razı, şöhret ve gazapdan ârî, müşfik ve merhametli, velhasıl Ahsen-i Takvim sıfatlarını taşıyandır.

Ahsen-i Takvim’i biraz daha izaha çalışalım: Geniş mana itibarıyla huy güzelliği ve kâmil bir akla sahip demektir. Hüsnü-zan sahibi ne aldanır ne de aldatır. Hâlim, selim, kibar, edip, âlim salih, zahid, abid, müttaki, süretinde yaratılan Eşref-i Mahluk’tur. Bu yaradılışa, yaradan’a sonsuz şükürler dilden düşürülmemeli... Şükrün içinde Allah’a ibadet ve taât muamelâtta ve münakehatta eksiksiz uymayı istemek, Hakk’a kulluk etmek de vardır.

Bunların hiç birisini ihmal ve terk edemezsiniz. Etmemeniz dini vecibenizdir.

Adem oğlu bilmeyerek Allah’ın emirlerine uygun olmayan hareketler yapmış olabilir.

Bilinmeyenler için aff-ı mağfiret dilemeli ve bilinenler için tevbe-i istiğfar etmelidir.

Aff-ı mağfiret ve tevbe-i istiğfar yaşadığımız müddetçe ve her an yapılmalıdır.

İki cihan saadetinin, Allah’ın emrine tam bir intikiyat ile elde edilebileceği bir an hatırdan çıkarılmamalıdır.
www.kitaptakipcileri.com
İslam da itikad, amel, aile yuvası kurma ve her türlü muamelatın ne suretle yapılacağı tesbit edilmiştir. Hilafına hareket edenlerin cezaları da tayin edilmiştir. Mücâzâta maruz kalmamak müslümanın elindedir. Bu uğurda gayret sarfetmenizi tavsiye ederim. Zira Allah’ın mücâzâtı kulun mücâzâtı gibi değildir. Sonu bitmeyen bir hayat vardır. Bu hayat ya daimi olarak cennet nimetleri ile devam edebilir veya cehennem ateşi ile sürebilir.

Müslümanlar cennet nimetlerine namzettir. Hidayet yolunu Allah bize kapatmasın

Aziz kardeşlerim:

Müslüman yaşamayı Müslüman ölmeyi ve ilelebet cennette kalmayı Hak Celle bizlere nasip etsin Amin !

Bu tazarrumuzun aşağıdaki duaları okuyarak kabulünü niyaz edelim.
www.kitaptakipcileri.com
Bugüne kadar pek çok dua kitapları nesredilmiştir. Ben naciziniz, siz aziz kardeşlerime ve diğer müslüman kardeşlerime bir hizmetim olur düşüncesiyle, Üstaz-ı Muhteremimiz Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevi (ks) hazretlerinin tertip ettiği ve bizlere emanet ettikleri ve iki bin sahifeyi tutan üç kitaptan aldığımız ve bunlara ilaveten "Buhari, Tirmizi, Camiüssağir ve Ramuz” kitaplarından aldığımız ve Kur’an-ı Azimüşşan’da Cenab-ı Hakk’ın bizlere talim buyurduğu dualarla hamde müteallik Âyet-i Kur’aniyyeleri ile, tehlil ve tevhide ait Âyet-i Kur’aniyeyi ve bir de bunlara ilaveten evliyaların isimlerinin anıldığı yerlere, rahmeti ilahinin nazil olacağından onları da eklemek suretiyle bu dua kitabını istifadenize arz etmekteyim.
www.kitaptakipcileri.com
Dualarınızla bizim de hakkın rızasına nail olmaklığımıza sebep olursunuz.

Abdest alarak tam bir ihlâs ile okuyacağınız dualarınızı Cenab-ı Hak kabul buyursun. Cenab-ı Peygamberimiz (sav) şefaatçimiz olsun. Amin!

Bu okuyacağınız Evradı Kur’aniye, Üsame (R.A)’nin Rasûlûllah (sav) Hazretlerinin emri şerifleri ile Kur’an-ı Azimüşşan’dan tertip ettikleri yedi günlük evrattır. Şöyle ki: Üsama (ra) bir vakitler Acemistan’ın Isfahan şehrine gitmişler. O gün orada (Karamıta) denilen sapık bir mezhep hakim bulunmakta imiş. Mübarek ve muhterem Üsame Hazretlerini hapsetmişler ve sabrı tükeninceye kadar da işkencede bulunmuşlar. Bir Cuma gecesi rüyasında Rasûlü Ekrem (sav) Hazretlerini görmüşler ve Rasûlü Ekrem (sav):

Ya muhammed b. Üsame; kalk ve Mushaf’ı Şerif’i al ve ondan yedi evrad çıkar. Haftada hergün için bir virdi mahsûsu tertip eyle. Ve hergün o virdi oku. Muhakkak sen hapisten çıkar ve bu halinden daha güzel bir hala erişirsin.

Cuma günü Kur’an-ı Azimüşşan’da bulunan bütün hamde taallük eden ayetleri, Cumartesi günü Kur’an’daki bütün istiğfar ayetlerini, Pazar günü Kur’an’daki tesbih ayetlerini Pazartesi günü bütün tevekkül ayetlerini, Salı günü bütün selâmet ayetlerini, Çarşamba günü bütün tehlil ayetlerini, Perşembe günü de Kur’an-ı Azimüşşan’da mevcut bütün dua ayetlerini toplaması ve hazırlayacağı bu evradı günü gününe okuması tavsiye olunmuş. O mübarek zat Peygamber Efendimizin emirlerine imtisâlen bu evradları hazırlamışlar ve okumağa başlamışlar. Biiznillâhi Teâlâ Cenab-ı Hak da tesirini halk edip hapisten çıkıp kurtulmuşlar. Binaenaleyh her kim ihlâs ile herhangi bir niyet üzerine okusalar, mutlaka muratlarının Allah Teâlâ’nın izniyle hâsıl olacağından hiç şüphe edilmemelidir.

Sonra bir çok evradlar vardır ki, meselâ: Abdülkadir Geylani’nin, Ahmet Rufai Hazretlerinin, Hasan Şazeli’nin, Muhammed Bahaeddin Nakşibendi Hazretlerinin ve daha nice büyüklerin tertip ettikleri günlük ve haftalık evradlar vardır. Fakat bu yedi günlük Kur’an evradı gibi bir evradı azim daha meydana getirmenin imkanı yoktur. Onun için bunun kıymetini iyi bil. Ve her günkü evradı günü gününe oku; niyetini halis kıl. Cenab-ı Hak senin muhtaç olacağın her şeyi bilir ve sana mükafatı da ihsan eder. Yeter ki sen hemen onun yolunda olasın, emirlerine mutî ve yasaklarına da uzak olasın. Sonra emirlerini ve yasaklarını belle ve mutlaka etrafındaki insanlara ve bahusus komşularına bunları öğretmeye çalış. Bunu yapmadığın takdirde Hakk’ın yolunda bulunmuş olmazsın. Bunu da iyi bilesin, bu da Cenab-ı Peygamberin tavsiyeleridir.

Ahmed b.Hanbel’in "Müsned”inde Üsame b.Zeyd (R.A)’ın hadisleri meyanında olsa gerektir. Fakat hepimizin bildiği bir Âyet-i Kerîme vardır ki, mealen şöyledir:

"Ey iman edenler! Kendinizi ve aile halkınızı ateşten koruyun ki onun tutuşturucusu insanlarla taşlardır.” (Tahrim 66/6)

Yani insanların evvela kendilerini sonra da kendi yakınlarını, dünya ve âhiret ateşinden kurtarmağa çalışmak başlıca vazifelerinden olmakla, evladını güzelce öğretip emr-i ilâhi ve emr-i Resûlullah’ı güzelce tutmak, yine Allah (Azze ve Celle) Hazretlerinin yasaklarını ve günahlarını belleyip onlardan kaçmak, efrad-ı ailesiyle yakınlarını dost ve akrabalarını, bahusus komşularını, kendisinin yaptığı hayırlı şeyleri yapmağa ve günah ve yasak şeylerden kaçındırmaya çalışmaları, mecbûri vazifelerimiz arasındadır. Çünkü müslümanlık nasihatle kâimdir, denilmiştir

Şu halde cehennemin ve dünyanın azabından hem kendini hem de başkalarını kurtarmak her müslümanın vazifesi değil midir? Bu okuduğumuz dualar ve yaptığımız ve yapacağımız bütün ibadetlerin Hakk’ın huzurunda kabule şayan olabilmesi için günahlardan tamamıyla sıyrılıp kurtulmak gerekir. Kötü huylar da bu günahlardan hiçte aşağı değildir. Meselâ, bir eşkıya dağda yol keser, hırsızlık yapıp para kazanır, bir diğeri de şehirde oturduğu yerde seni lafıyla kandırıp paralarını kolaylıkla alır. Şimdi bunların her ikisi de eşkıya, biri gizli biri de aişikar. İkisi de birbirinden tehlikeli. İşte günahlar da böyle, birisi âşikâr günâh: Zina, kumar, katil gibi, biri de:Kibir, riya, hased ve sair gizli günah.

Bunların hepsinden sakınmak ve kaçınmak nasıl lazımsa, ibadetlerin de kabulü için mutlaka bütün büyük ve küçük günahlardan ve bütün yaramaz huylardan ve günahlardan, hele para sevgisinden (kendini kurtar da göreyim seni) kaçınmak lazımdır. Allah cümlemizi muhafaza etsin. İnsan para sevgisine ve günahlara müptelâ olunca artık gözler perdelenir. Hakk’ı görmez olur. İşte o zaman gayr-i ihtiyari bâtıla Hak, Hakk’a da batıl dedikleri, artık hepimizin gözü önünde cereyan eden hadiselerdendir.

Onun için aziz ve muhterem kardeşim! Bu duaları güzelce oku, ibadetlerini de yap, sonra da günahlardan hem kendin kaç, hem de başkalarını kaçındır. Müslümanlık ancak böyle yaşar. Müslümanlık da buna "Emri bil’ma’rûf nehyi ani’l münker” denir. Müslümanlığın can damarıdır, ma’rûf ile emir, münkerat-ı nehiy etmek.
www.kitaptakipcileri.com
Sonra ikinci kısımda ise Cenab-ı Peygamber Efendimizin mübarek fem-i saâdetlerinden sudûr eden dualarıdır ki, bunlar hepimiz için baş tacıdır. Bunlara ilaveten bazı meşhur dualar da vardır. Bizleri duadan unutmamaya vesile olur ümidiyle sizlere takdim ediyoruz. Hak Sübhanehû ve Tealâ cümlemizden ve cümlenizden râzı olsun.Amîn.

Ebû Bekir Sıddık Hazretlerinin bu Âyet-i Kerime hakkında buyurdukları meşhurdur. İnsanın gerek kendini gerekse hemcinsini ateşten koruması ve kurtarması, ancak cihad ve cihada yardım ile olacağından kimsenin şüphesi yoktur. Cihaddan ve ona yardımdan kaçmak, hem İslâm’ın mahvına sebep olur, hem de tâ cehennemin içine tam düşülmüş olmasına sebep olur. Cihadın da mutlak küffâr ile olması şart değil. Düşman ve küffâr ile olan cihada, cihad-ı asgar, yani küçük cihad buyurdukları malumdur. Asıl cihad, numûne bir müslüman olduğumuzu dünyaya göstermeğe çalışmaktır.
www.kitaptakipcileri.com
Onun için aziz kardeşim, sana sözlerimi tekrar edeyim. Müslümanlık bir taraftan ibadet bir taraftan yasak ve günahlardan kaçmaktır.İşte bunları öğren ve mümkün olduğu kadar her müslümana da öğretmeğe çalış.Yalnız ibadetle kulluk tamam olmaz. Her halde hem ibâdet, hem itikat, hem nikâh hem de muamelâtda (yani alış verişte) müslüman usulünden ve yolundan dışarı çıkma, ve bunu her müslümana söylemekten de çekinme vesselâm. Zira, duâ (Muhhu’l-ibâde) yani kulun Allah Tealâ’ya ilticası ve yalvarmasıdır ki, kulun Hakk’a bu kadar yakın olduğu bir hal yoktur. Bu da Cenab-ı Hakk’ın en sevdiği haldir ki; kulunu bu halde me’yûs ve mahzûn etmez. Elbette ve elbette istediklerini fazlasıyla verir. Sen de bundan gafil olma. Senin kendi uydurduğun duâ, duâ değil, asıl duâ Hakk’ın sana öğrettiği Kur’an lafızlarıdır. Sen bu duâları cân-ı gönülden oku ve bizleri de duâlarından ayırma...
El- Berâ b. Azib (R.A.)’den: 
Resûlullah (SAV) buyurdular: 
"Dua ibadetin ta kendisidir. Çünkü Allah teala şöyle bu­yurdu: ‘Bana dua ediniz ki duanızı kabul edeyim.’” 
www.kitaptakipcileri.com
Ebu Musa (R.A.)’den: 
Resûlullah (SAV) buyurdu: "Dua, Allah teala’nın askerlerinden teşkil edilmiş bir ordudur; kesinleşmiş bile ol­sa, kazayı önler.” 
  
Ali (R.A.)’den: 
Resûlullah (SAV.) buyurdu: "Dua, mü’minin silahı, dinin di­reği, semavat ve arzın nurudur.” 
  
İbn Abbas (R.A.)’dan: 
Resûlullah (SAV) buyurdu: 
"Dua, rahmetin anahtarı; abdest narnazın anahtarı; namaz da cennetin anahtarıdır.” 
  
Enes (R.A.)’dan: 
Peygamber (SAV) buyurdu: 
"Her kim sabah namazını cema­atle kılar sonra güneş doğuncaya kadar Allah’ı zikrederek oturur ve iki rek’at (işrak) namazı kılarsa, kendisine tattı bir hac ve umre sevabı verilir.” 
(3 defa "tam” buyruldu.) 
  Sadaka Resûlullah.
www.kitaptakipcileri.com
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş Google Favorilere Ekle Yahoo! Favorilere Ekle Pinterest'de Paylaş
Kapat
IdeaSoft® | IdeaSoft Akıllı E-ticaret Yazılımları ile hazırlanmıştır.